Galla

Tipet e lojës për sot

Liverpool - Manchester United 1
Palermo - Torino X

Video e ditës

Thënia e ditës

Në fund ne vetëm do të vajtojmë rastet e shfrytëzuara.
Autori i panjohur